Nieuws

Eiland Zwijnaarde

De Raad van Bestuur van de Universiteit Gent (UGent) keurde de oprichting goed van een alliantie met de nv Eiland Zwijnaarde en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Met deze alliantie worden de UGent en VIB de bevoorrechte partners voor de ontwikkeling en commercialisatie van de zones voor onderzoek & ontwikkeling op het bedrijvenpark Eiland Zwijnaarde. Alle partners koesteren daarbij grote ambities inzake duurzaamheid, architecturale kwaliteit en kwaliteit van de inrichting. 

 

Tussen 2012-2014 liep in Gent het pilootproject ‘Trajectbegeleiding Energiemanagement’. Dit project richtte zich tot bedrijven met een minimum jaarlijks verbruik van 1.000 MWh (Megawattuur) en wilde ervoor zorgen dat hun energieverbruik daalde. Vijftien Gentse bedrijven stapten mee in het pilootproject. Samen zorgden ze voor een reductie van ongeveer 1820 ton CO2  en een financiële besparing van liefst 360.000 euro. De Stad Gent heeft daarom beslist om te voorzien in een structureel vervolg op dit pilootproject.  

Uw eigen onderneming? Daarvoor neemt u vaak belangrijke beslissingen. En dan is het cruciaal dat u de juiste informatie hebt. In Gent vindt u die bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG). Ondertussen behandelde het OOG zijn tienduizendste case, en is het nog bijlange niet van plan om te stoppen. Humanitarian Affairs Consultant Liesbeth Schockaert vertelt over haar ervaring met het OOG.

Stelde u ooit al stagiairs uit het deeltijds onderwijs tewerk? Dat zijn studenten tussen 15 en 25 jaar die twee dagen per week op de schoolbanken zitten, en drie dagen met hun voeten midden in de praktijk staan. Neemt u zo’n leerling aan? Dan krijgt u een werkkracht met interesse in uw sector, schaaft u uw bedrijfsimago bij en boort u een nieuwe rekruteringsmarkt aan.

Zomertijd, terrasjestijd. De Gentse stadspleinen en -voetpaden krioelen van het zonnige volk. De wijste tijd van het jaar – buiten de Gentse Feesten, natuurlijk. De Stad Gent wil dat gebruik van de publieke ruimte veilig en gezellig houden, en stelde daarom dit jaar een terrasreglement op. Baat u een terras uit? Ontdek dan hier wat wel en niet kan.

Uw kmo inplanten in een splinternieuw, duurzaam bedrijventerrein aan de rand van Gent? Hou alvast 20 november vrij in uw agenda vrij in het najaar, want dan organiseert de Stad een infomoment over de eerste fase van uitgifte.

Nutriënten recupereren uit mest, en bier brouwen: een gekke combinatie? Niet voor Denis De Wilde. De Gentse bio-ingenieur ondertekende op 19 mei het 200ste starterscontract en kreeg zo 5000 euro investeringsbudget. Een uniek initiatief dat zijn nut bewijst: bijna 100 procent van de ondernemers met starterscontracten bestaat nog na 3 jaar. Terwijl in België maar 80 procent die periode overleeft.

Hoe zet ik een succesvolle opendeurdag op poten? Waar kan ik terecht voor 3D-printen? Hoe isoleer ik het best een plat dak? Voor uw kmo stelt u zich soms praktische vragen, waarop u snel antwoord nodig hebt. Eén adres: het LED-netwerk.

De Stad Gent moedigt groene initiatieven aan. Plaatst uw bedrijf een laadpaal voor elektrische wagens? Dan krijgt u 1000 euro. Op voorwaarde dat uw laadpaal toegankelijk is voor derden en minstens 5 jaar actief blijft.

Om een aanvraag tot erkenning als ramp te kunnen indienen, dient de Stad Gent informatie te verzamelen over de schadegevallen. Daarom wordt aan de inwoners en bedrijven gevraagd eventuele schade te melden.

Pagina's

Gemaakt door Digipolis
Met steun van volgende partners: